10 oktober, 2016

Bauer är färdiga

Färdiga för att målas