10 oktober, 2016

Plats för öron

Här sågas det ut för öron samt grovformat på sidorna.