10 oktober, 2016

Invigning Taxinge Slott

Invigning av ateljé, showroom & butik i Taxinge Slotts Östra flygel, 1 tr.